Αθήνα, 26 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 |Ετήσια Γενική Συνέλευση | Απολογισμός δράσεων και Αρχαιρεσίες ΣΥΔ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την παρούσα ανακοίνωση καλεί τα τακτικά μέλη του να προσέλθουν στην δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με αντικείμενο τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων, καθώς και την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων αρχαιρεσιών – εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η επαναληπτική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρες: 17:00 – 19.30, στο γραφείο του Σωματείου μας: Συγγρού 79, 3ος όροφος.

Ακόμη, καλούνται όσα μέλη μας επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή είτε σε όργανα του Σωματείου, είτε στις επιμέρους Γραμματείες, να το δηλώσουν από την Δευτέρα 28.6.2021 έως και την Τετάρτη 30.6.2021.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα λόγω της πανδημίας του covid-19.

Ακολούθως θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΣΥΔ ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός και απολογισμός δράσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της διαφάνειας που πρέπει να διέπεται η κοινωνία των πολιτών και σύμφωνα με όσα το Καταστατικό μας ορίζει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com