Αθήνα, 29 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Δωρεά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης της Humanity Greece για τη στήριξη μελών του ΣΥΔ που βρίσκονται ανάγκη»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, πιστό στην ανάγκη διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών, με την παρούσα κάνει γνωστή τη συνεργασία του με την οργάνωση Humanity Greece, που αφορά την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων, προς μέλη του Σωματείου μας που βρίσκονται σε ανάγκη.


Ευχαριστούμε θερμά τη Humanity Greece για την πολύτιμη στήριξη της, μέσω της οποίας αφενός θα στηριχθούν μέλη μας που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, αφετέρου θα ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο, αλλά κυρίως θα νιώσουν ότι δεν είναι μόνα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής & Ενδυνάμωσης Τρανς Προσώπων: Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα Αθήνα, 17671

Τηλ. 210.9210 697 & 698 753 9741

Ώρες γραφείου για το κοινό: Τρίτη και Πέμπτη   –  12.00-18.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com