Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση:

Θέμα: «Δωρεά Ιδρύματος Μποδοσάκη για την ενίσχυση απόρων μελών της τρανς κοινότητας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, πιστό στην ανάγκη διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών, με την παρούσα ανακοίνωση, ενημερώνει ότι:

Ύστερα από έγκριση σχετικού αιτήματος που υποβάλλαμε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, για το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα αποκλεισμού και κάλυψης καθημερινών αναγκών διαβίωσης που αντιμετωπίζει μέρος της τρανς κοινότητας, το Ίδρυμα Μποδοσάκη ενέκρινε στο πλαίσιο του προγράμματός του για την καταπολέμηση της φτώχειας την παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε τρανς άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει έξι μήνες. Τα άτομα που θα ωφεληθούν του προγράμματος έχουν καταθέσει τα σχετικά έγγραφα που δικαιολογούν την δυσκολία διαβίωσης.

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την έγκριση του αιτήματός μας και για την ανεκτίμητη συνεισφορά τους στο ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει μέρος της τρανς κοινότητας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com