Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Τρίτη 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας».


Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, καλεί την Ελληνική Πολιτεία να εντείνει τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες, δίνοντας έμφαση στις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι ομοφυλόφιλες, αμφιφυλόφιλες, και ιδιαιτέρως οι διεμφυλικές/τρανς γυναίκες.

Καλεί επίσης, τις οργανώσεις υπεράσπισης των γυναικείων δικαιωμάτων, να δείξουν την αλληλεγγύη τους για την ισότητα, εντάσσοντας στο πλαίσιο του αγώνα για ίσα δικαιώματα και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου.

Τονίζουμε την αναγκαιότητα της αναγνώρισης της ταυτότητας κοινωνικού φύλου από την Πολιτεία, μέσα από την θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που θα δίνει την δυνατότητα στα διεμφυλικά άτομα που τηρούν αναγκαίες προϋποθέσεις αλλαγής των εγγράφων τους, ώστε αυτά να συμβαδίζουν με το κοινωνικό τους φύλο.

Επισημαίνουμε επίσης στην κατεύθυνση αυτή την αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της κοινότητάς μας, για την ένταξη της ταυτότητας κοινωνικού φύλου στον Νόμο 4896/2010 για «την εφαρμογή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης», ως πεδίο που απαγορεύονται οι διακρίσεις.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καλεί την Πολιτεία και όλους τους θεσμικούς φορείς, να αντιληφθούν ότι ο δρόμος για την πραγματική ισότητα, πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα διεμφυλικά άτομα, στην κατεύθυνση της «Στρατηγικής για την Ισότητα αντρών και γυναικών 2010-2015», όπως σαφώς διετύπωσε η Επίτροπος για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, κυρία Viviane Reding τον Σεπτέμβριο του 2010 και η Επικεφαλής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και της Επιτροπής για την Ισότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Eva-Britt Svensson.

Δελτίο Τύπου 8.3.2011 (pdf)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com