Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Θετικές προτάσεις της Συνηγόρου του Πολίτη για τον σεβασμό της ταυτότητας και έκφρασης φύλου των τρανς ανθρώπων στο σχολικό περιβάλλον».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), συλλογικότητα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των διεμφυλικών / τρανς ανθρώπων και η Ομάδα «Ομοφοβία στην Εκπαίδευση», συλλογικότητα Εκπαιδευτικών, Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας και Κοινωνιολόγων – Κοινωνικών Λειτουργών για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και τρανσφοβίας στο χώρο της εκπαίδευσης, με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουν για την κατάληξη της υπόθεσης καταγγελίας τρανς μαθήτριας που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα διακρίσεων στο σχολικό της περιβάλλον.

Συγκεκριμένα μετά το από 3.12.2012 το κοινό δελτίο τύπου των δύο οργανώσεων όπου καταγγέλθηκαν σοβαρά προβλήματα διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου από τρανς μαθήτρια τόσο από τους συμμαθητές της όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου και μέλη του διδακτικού προσωπικού, κατατέθηκε αναφορά προς τη Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ), η οποία υποστηρίχθηκε από τις δύο οργανώσεις. Στο πόρισμα της διαμεσολάβησης της Συνηγόρου του Πολίτη, όπως διαβιβάστηκε προς τον διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Παιδείας, αναφέρεται όλο το ιστορικό της καταγγελίας καθώς και την πορεία της διαμεσολάβησης της ΣτΠ.

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις τόσο με τη Διεύθυνση του Σχολείου, όσο και με τις οργανώσεις που υποστήριξαν την καταγγελία της μαθήτριας, όπου δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς την επικρατούσα κατάσταση στο σχολείο σε σχέση με τη μαθήτρια, με ιδιαίτερη εστίαση στην ανυπαρξία σταθερών δομών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα σχολεία στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ή αντίστοιχων καταστάσεων. Από την πλευρά των στελεχών της Αρχής επιχειρήθηκε μια ανοιχτή συζήτηση για την έννοια της διεμφυλικότητας, τη σύνδεσή της με προκαταλήψεις και στερεότυπα, αλλά και την προστασία της στο πλαίσιο του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας. Στη συνέχεια συζητήθηκαν προτάσεις για τη διαχείριση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ηρεμίας στο σχολικό περιβάλλον.

Σε συνέχεια της συνάντησης αυτής, η ΣτΠ απέστειλε στις 07.03.2013 νέο έγγραφο προς τον Γυμνασιάρχη του σχολείου, στο οποίο, έγινε αναφορά στην έννοια της διεμφυλικότητας και την προστασία που οφείλει να έχει στο πλαίσιο της συνταγματικής και διεθνούς έννομης τάξης. Επιχειρώντας μάλιστα την απτή σύνδεση αυτής της προστασίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, η ΣτΠ στις καταληκτικές της προτάσεις κάλεσε τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων ως ένδειξη έμπρακτης αναγνώρισης του δικαιώματος της μαθήτριας στη διεμφυλικότητα και ως αφετηρία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης της μαθήτριας στη διεύθυνση του σχολείου, να αποδεχτεί: α) τη χρήση του ονόματος που η ίδια επιθυμεί στις σχέσεις της με τους συμμαθητές της και τους εκπαιδευτικούς β) τις γυναικείες ενδυματολογικές της προτιμήσεις, εφόσον δεν ξεπερνούν τα όρια ευπρέπειας που ισχύουν για τις υπόλοιπες μαθήτριες και γ) τη χρήση της γυναικείας τουαλέτας.

Ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στις εγκαταστάσεις του σχολείου, μετά την οποία έγιναν ομόφωνα αποδεκτές οι προτάσεις της ΣτΠ από το σύλλογο διδασκόντων και το Γραφείο της Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης Β’/θμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια το Γραφείο Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με εκπαιδευτικό της ομάδας «Ομοφοβία στην Εκπαίδευση» και Ψυχολόγο πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σχολείο, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πέντε συναντήσεις με τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και δύο με τους εκπαιδευτικούς.

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι, πέραν της θετικής κατάληξης της υπόθεσης μέσω της διαμεσολάβησης της ΣτΠ σε συνεργασία με τις δύο οργανώσεις, παράλληλα, την ίδια περίοδο υπήρξαν κινήσεις από την πλευρά της πολιτείας που μπορούν να θεωρηθούν ως ένδειξη αδιαφορίας ή αρνητικότητας. Συγκεκριμένα:
α) παρά τις συνεχείς οχλήσεις του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών και της ομάδας «Ομοφοβία στην Εκπαίδευση» για συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας σε σχέση με τις σοβαρές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι τρανς (και γενικότερα οι λοατ) μαθητές/-τριες στον σχολικό χώρο, τελικώς η συνάντηση ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε,
β) ο Υπουργός Παιδείας ποτέ δεν απάντησε σε δύο Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που κατατέθηκαν σχετικές με την υπόθεση,
γ) Σε συνάντηση εκπροσώπων λοατ οργανώσεων με το Παρατηρητήριο κατά της Σχολικής Βίας, αντί -όπως άριστα προτείνει η ΣτΠ- να αναπτυχθεί η συνεργασία με τις λοατ ομάδες, η εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου επέδειξε η ίδια τρανσφοβική συμπεριφορά αρνούμενη να συναντήσει εκπροσώπους των οργανώσεων διότι ανάμεσά τους βρισκόταν μία τρανς γυναίκα.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) και η ομάδα «Ομοφοβία στην Εκπαίδευση» με αφορμή την υπόθεση αυτή καλεί το Υπουργείο Παιδείας να υιοθετήσει πλήρως τις προτάσεις της ΣτΠ, και συγκεκριμένα:

α) με βάση την καλή πρακτική που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της τρανς μαθήτριας κρίνεται αναγκαίο να υλοποιηθούν άμεσα αντίστοιχες πιλοτικές δράσεις σε σχολεία,
β) κρίνεται σκόπιμη η αξιοποίηση της εμπειρίας αυτής καθώς επίσης κρίνεται σκόπιμη η εμπλοκή στη συγκεκριμένη διαδικασία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα προστασίας των ομάδων στόχου,
γ) υπογραμμίζεται η ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου προς όλες τις σχολικές μονάδες για την αξία της αποδοχής της διαφορετικότητας (ανάμεσα στα άλλα) και για λόγους ταυτότητας φύλου με την ιδιαίτερη υπενθύμιση και ενθάρρυνση εκπαιδευτικών και μαθητών να ζητούν την οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης στα σχολεία τους,
δ) να υποστηριχθεί η γρήγορη ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου κατά της Σχολικής Βίας και η ανάπτυξη συνεργιών με την κοινωνία των πολιτών και τις ΛΟΑΤ ομάδες, και τέλος,
ε) να συνεχιστεί η λειτουργία της γραμμής υποστήριξης 1528 από τη ΓΓΝΓ η οποία σχετίζεται άμεσα με την καταγραφή και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, και διεκόπη αδικαιολόγητα φέτος το καλοκαίρι.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.Δ.)

Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, ΤΚ 11741

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΟΜΑΔΑ «ΟΜΟΦΟΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

http://www.omofovia.gr
info@omofovia.gr