Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Αρχαιρεσίες του Σ.Υ.Δ. 2013»

Την Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες αρχαιρεσίες του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τις αρχαιρεσίες εξελέγησαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ακόλουθα μέλη μας (αναφέρονται με τη σειρά των ψήφων που έλαβαν):

1. Γαλανού Μαρίνα (ομόφωνα)

2. Κουρουπού Άννα

3. Σαριγιαννίδη Νόρα.

4. Σταυρίδου Φανή

5. Κουρμπατζάκη Ντίνα

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό της κατανομής των αρμοδιοτήτων.

Είχε προηγηθεί η Απολογιστική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 17 Απριλίου 2013, όπου έγινε πλήρης οικονομικός απολογισμός και απολογισμός δράσεων, που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας σύμφωνα με το άρθρο 13.1 του Καταστατικού μας, εντός της τρέχουσας εβδομάδος.

Ενημέρωση 18.5.2013: Μετά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το άρθρο 15.7 του Καταστατικού μας (ομόφωνη εισήγηση των λοιπών μελών του Δ.Σ.), αποφασίστηκε το νέο Δ.Σ. να είναι:

Μαρίνα Γαλανού (Πρόεδρος), Σταυρίδου Φανή (Αντιπρόεδρος), Άννα Κουρουπού (Γενική Γραμματέας), Κουρμπατζάκη Ντίνα (Ταμίας), και, Σαρηγιαννίδη Νόρα (Υπεύθυνη Αλληλεγγύης και Υποστήριξης).

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, 11741.

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com