Αθήνα, 3 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ 2012-2013».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), σύμφωνα με το Άρθρο 13.1 του Καταστατικού του, και πιστό στις αρχές της διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών και γενικότερα στον δημόσιο βίο της χώρας, δίνει στην δημοσιότητα προς ενημέρωση των μελών του, αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, αναλυτικό απολογισμό, τόσο πεπραγμένων, όσο και οικονομικό.

Μπορείτε να τον διαβάσετε πιέζοντας τους σχετικούς συνδέσμους:

  • Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013 (εδώ).
  • Οικονομικός Απολογισμός 2012-2013 (εδώ).

Ο απολογισμός μας έγινε στην τελευταία μας Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκε ομόφωνα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)

Ζαν Μωρέας 17, Κουκάκι, Αθήνα, 11741.

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com