Αθήνα, 6 Απριλίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Αλλαγή ημερών και ωραρίου λειτουργίας ΣΥΔ»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνει για την αλλαγή ημερών και ωραρίου λειτουργίας του γραφείου του σωματείου.

Συγκεκριμένα, οι νέες ημέρες και ώρες λειτουργίας του ΣΥΔ είναι:

Τρίτη, 13.00 έως 19.00
Παρασκευή, 13.00 έως 19.00
Σάββατο 12.00 έως 17.00

Συναντήσεις θα γίνονται κατόπιν ραντεβού με την γραμματεία του σωματείου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής & Ενδυνάμωσης Τρανς Προσώπων: Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα Αθήνα, 17671

Τηλ. 210.9210 697 & 698 753 9741

Ώρες γραφείου για το κοινό: Τρίτη και Παρασκευή – 13.00-19.00 και Σάββατο 12.00-17.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com